Styrelse

Styrelsen är Föreningen Hillels övergripande ansvariga organ för det löpande arbetet mellan årsmötena. Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsmöte som vanligtvis sker i november.
Styrelsen beslutar i alla frågor som är av stor vikt eller principiell betydelse för föreningen. Styrelsen ansvarar för att fastställa mål och inriktning för verksamheten samt ekonomiska ramar.

För ytterligare information gällande styrelsen, kontakta Hillels ordförande här

Vill du gå med i styrelsen kontakta gärna valberedningens ordförande här

Hillels stadgar kan du läsa här.

De stora frågorna som kommer att prioriteras för Hillels styrelse under 2018 är: 

1) Nytt femårsavtal med Judaica. Det har varit den skild största frågan för att säkra Hillels utveckling och expandering framöver.

2)  Ny kommunikationsplattform. Behovet av en ny webbplats samt starta upp ett nytt verktyg som kan användas för dokumentation av Hillels verksamhet samt som kommunikationsverktyg mellan Hillels personal och föräldrar till barn i verksamheten.

3) Judiska profilen. Säkerställa nivå och utvecklingen av den judiska profilen.

4) Samtal med politiker. Kontinuerligt föra en aktiv dialog med politiker på både lokal och nationell nivå om skolans status och innehåll samt de speciella åtaganden som finns för Hillel.

5) Utvärdering. För att bättre kunna följa upp och mäta Hilles verksamhet över tid men också mot andra skolor och förskolor har styrelsen igångsatt ett arbete med att se över utvärderingsmål för verksamheten.

6) Långsiktigt budgetarbete. Då verksamheten växer och utvecklas är det viktigt att hela tiden förbättra och se över kostnaderna och utgifterna. Under året arbetar vi även för att hitta nya intäkter och för att budgeten ska hamna på ett nollresultat.