Styrelse

Styrelsen är Föreningen Hillels övergripande ansvariga organ för det löpande arbetet mellan årsmötena. Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsmöte som vanligtvis sker i november.
Styrelsen beslutar i alla frågor som är av stor vikt eller principiell betydelse för föreningen. Styrelsen ansvarar för att fastställa mål och inriktning för verksamheten samt ekonomiska ramar.

För ytterligare information gällande styrelsen, kontakta Hillels ordförande här

Vill du gå med i styrelsen kontakta gärna valberedningens ordförande här

Hillels stadgar kan du läsa här.