InfoMentor

På InfoMentor kan du  se och göra följande:

Förälder till skolbarn

  • Sjuk- och frånvaroanmäla ditt barn
  • Se ditt barns schema
  • Se vårt kalendarium

Förälder till förskolebarn

  • Sjuk- och frånvaroanmäla ditt barn
  • Ändra vistelsetider för enstaka dagar och längre perioder
  • Lämna meddelande till pedagogerna om avvikelser
  • Läsa veckobrev
  • Se vårt kalendarium.

Saknar du inloggnignsuppgifter? Kontakta oss på info@hillel.nu

Logga in till InfoMentor här