Fritids

Hillelskolans fritidshem erbjuder plats för elever från och med förskoleklassen till årskurs 3. Fritids är integrerat med skolan och tar vid direkt efter skoldagens slut.

Verksamheten har fokus på såväl utbildningsuppdraget som på demokratiuppdraget genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid under omsorgstiden. Vi fyller verksamheten med olika aktiviteter som inbegriper såväl rörelse som skapande. Det finns även lugna platser där eleverna kan läsa eller bygga.

Under fritidstiden tränar även elever på att utveckla relationer med andra jämnåriga och på så sätt utveckla såväl empati som omtanke.
Verksamheten bedrivs företrädesvis i fritidslokaler, men grupper gör även utflykter efter skoltid. I samband med lov så genomför fritids många besök till naturområden och kulturinstitutioner i närområdet.