Förskolan

Förskolans struktur
Hillelgårdens förskola har idag 125 barn fördelat på 8 avdelningar
På förskolan arbetar engagerade och kompetenta pedagoger varav ca 35% är utbildade förskollärare
och 20% barnskötare. Hillelgårdens förskola har en hög personaltäthet på ca 5 barn/personal. Hillelgården leds av en rektor.

Arbetssätt
Förskolan följer läroplanen för förskolan, Lpfö18, och har extra fokus på följande:

  1. Barnens tankar, intressen, funderingar och drömmar är grunden till vårt pedagogiska arbete (Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig; Lpfö18)
  2. Leken har en viktig roll i vardagen (Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande; Lpfö18)
  3. Vi använder olika utrycktformer såsom, bild, musik, sång, drama, rytmik, rörelse och dans för att bekanta oss med olika teman (Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer..Lpfö18)
  4. Vi lägger stor fokus på sociala färdigheter, gruppdynamik och trygghet (Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors sitationen”Lpfö18)
  5. Vår judiska inriktning ska vara inkluderande: alla ska känna att de får utrymme och känna sig hemma på Hillel (Förskolans är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald; Lpfö18)

Hillelgårdens öppettider är 7:00-17:30 med avvikande öppettider vid judiska helgdagar samt shabbat.
Hillelgården följer den judiska kalendern och firar judiska högtider, men är ickekonfessionell.

Vid terminsstart distribueras årets kalendarium. Om ni har behov av barnomsorg utöver detta men inom de tider som utgör de ramtider 6.30-18.30 som gäller för Stockholms stad ber vi er i god tid att informera oss om detta.

Ansökan
Vill du anmäla ditt barn till Hillelgården görs det via Stockholms stad
Glöm inte att prioritera Hillelgården som nummer 1.

HILLELGÅRDENS ANTAGNINGSKRITERIER