Aktuellt

 

 

Tack till Rodef Chesed som ger oss ekonomisk möjlighet att göra elevhälsostärkande insatser samt
möjlighet att ge bidrag till enskilda elever/familjer


Skolan
Hillel har som målsättning att bereda alla sökande barn plats i skola och förskola.
Eftersom barnkullarna på förskolan är större än en skolklass har vi sedan några år tillbaka parallellklasser i skolan. Intag till skolan görs företrädesvis till  läsårsstarten i augusti varje år.
Ansökan till skolkön görs här. Nya barn är varmt välkomna till Hillelskolan!

Ta gärna del av Stockholms stads Enkät för grundskolan för att se kunskapsresultat, elevnöjdhet, andel behöriga lärare och mycket mer. De senaste enkäterna finns här.


Förskolan
Vill du anmäla ditt barn till Hillelgårdens förskola? Det sker via Stockholms stad. Länk hittar du här
Detta gäller endast Hillelgården, glöm inte att prioritera Hillelgården som nummer 1.
Våra antagningskriterier finns under fliken Förskolan.

Vid frågor kontakta Stockholms stad på telefonnummer 08-508 00 508.


Alla våra barn och elever är försäkrade via Stockholms Stad, se försäkringsbrev här.


Personal

Vi är alltid intresserade av korttidsvikarier

Kan du hoppa in med kort varsel eller känner du någon som kan?
Ta kontakt med Rita Salamon som är administrativ chef på Hillel.