Aktuellt

Stor nog att vara en skola – liten nog att vara en familj. 


Platser till hösten 2020.

Vi påbörjar antagningen till hösten 2020 i början av året.
Ansökan sker här

Skolan
Hillel har som målsättning att bereda alla sökande barn plats i skola och förskola.
Eftersom barnkullarna på förskolan är större än en skolklass har vi sedan några år tillbaka parallellklasser i skolan. Intag till skolan görs företrädesvis till  läsårsstarten i augusti varje år.
Ansökan till skolkön görs här. Nya barn är varmt välkomna till Hillelskolan!

Ta gärna del av Stockholms stads Enkät för grundskolan för att se kunskapsresultat, elevnöjdhet, andel behöriga lärare och mycket mer. De senaste enkäterna finns här.

Förskolan
Vill du anmäla ditt barn till Hillelgårdens förskola? Det sker via Stockholms stad 
Detta gäller endast Hillelgården, glöm inte att prioritera Hillelgården som nummer 1.
Våra antagningskriterier finns under fliken Förskolan.

Vid frågor kontakta Stockholms stad på telefonnummer 08-508 00 508.

Alla våra barn och elever är försäkrade via Stockholms Stad, se försäkringsbrev här.

Personal
Vi är alltid intresserade av utbildade pedagoger, t ex förskollärare. Vi söker även korttidsvikarier.
Kan du hoppa in med kort varsel eller känner du någon som kan?
Ta kontakt med personalansvarig på Hillel.