Skolan

Hillelskolan sträcker sig från förskoleklassen till årskurs 6.

Undervisningen sker i enlighet med LGR22, där även den judiska profilen vävs in.
Jämfört med andra skolor i Sverige ger Hillel även undervisning i ämnena hebreiska och judiska studier med start från förskoleklass. Undervisningen i judiska studier och hebreiska syftar till att göra eleverna så kunniga och medvetna att de senare i livet kan göra ett aktivt val i vilken utsträckning de vill leva judiskt, i enlighet med vår vision Hjärna-Hjärta-Själ.

Vi uppmuntrar våra elever till studier och vi upplever att de betraktar lärande som något lustfyllt och utvecklande. Elever som lämnar Hillel har goda förutsättningar för sina vidare studier i andra skolor. När vi följt upp elever som tidigare gått på Hillel har vi sett att de får höga betyg i årskurs 9. Detta förbättrar möjligheterna att komma in till önskad gymnasieskola.

Elevhälsoplan är ett levande dokument som ständigt uppdateras.
Genom att ha god bemanning och tidigt ge erforderligt stöd till alla elever tänker vi att skolan når så god måluppfyllelse som möjligt.

  • Anmälan till skolan görs till vår egen kö. Anmälan görs här.

HILLELSKOLANS ANTAGNINGSKRITERIER