Administrationen

Hillels administration består av rektorer, personal- och informationsansvarig samt en administratör.
Administrationens uppdrag är att förse föräldrar, myndigheter, kommuner, närliggande organisationer
samt de egna enheterna med information och service.