Klagomålshantering

Vid tillfällen föräldrar har synpunkter på verksamheten skall klagomålshanteringen gå till på
följande sätt. Hillels klagomålshantering finner du här