Judiska profilen

Skolan
Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier.
Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Ämnena skall bidra till elevernas förmåga att skapa sig en egen judisk identitet.

Profilämnena skall även ge eleverna en ökad medvetenhet i sin dubbla kulturtillhörighet samt ge möjlighet till förankring i sin minoritetskultur i Sverige. Som minoritetsgrupp är det nödvändigt att skapa sig förståelse för sin tradition, sin kultur och sitt arv. Detta ger en god grund för att bemöta främlingsfientlighet och utvecklar elevernas känsla för tolerans i det svenska samhället.

Skolans atmosfär präglas av profilen som genomsyrar såväl vardag som helg.

Förskolan
Barnen på Hillelgården kommer från hem med olika judiska traditioner, kulturella bakgrunder och språk vilket gör att det judiska kulturarvet uttrycks och uppmärksammas på olika sätt.
På Hillelgården råder det öppenhet och respekt för varandras olikheter och alla traditioner har lika värde. Vår judiska inriktning ska vara inkluderande; alla ska känna att de får utrymme och känna sig hemma på Hillel.

Medvetenhet om det egna kulturarvet i interaktion med svenska traditioner och andra kulturer bidrar till att det finns möjlighet för barnen att utveckla sin förmåga att leva sig in i och förstå andras livsvillkor.

Förskolan kan bidra till att alla barn, oavsett kulturell, språklig eller etnisk bakgrund får stöd i att utveckla flerkulturell tillhörighet. Hillelgården är en mötesplats där vi strävar efter att uppmuntra barnet att förstå värdet i det egna kulturarvet och likaså med svenska traditioner och andra kulturer.
På Hillelgården ges grundläggande kunskaper i judiska kulturen, traditioner och historien genom lek, musik berättelser och samtal.

Judiska profilen genomsyrar såväl förskolans vardag som helg.