Barn

Är du intresserad av att placera ditt barn i någon av Hillels verksamheter finns det möjlighet att ansöka till Hillelgårdens förskola via Stockholms stad eller till Hillelskolan via vårt egna kösystem.

Hillelgårdens förskola/preschool, 1-6 år

  • Anmälan till förskolans kö/preschool görs via denna länk till Stockholms stad

Hillelskolan, årskurs F-6