Historia

1953 Judiska lekskolan startar med 27 barn inskrivna
1954 Föreningen Chinuch (nuvarande Hillel) bildas som stöd åt lekskolan samt att undersöka förutsättningarna för att starta en judisk dagskola – Hillelskolan.
1955 Hillelskolan startar i Mosaiska Församlingens lokaler i Stockholm
1956 Lokaler i rivningshuset på Malmskillnadsgatan görs i ordning för att härbärgera lekskolan och Hillelskolan som byggs ut efterhand att innehålla lågstadiet och mellanstadiet, dvs 6 klasser
1958 En klass (dåvarande klass 4) flyttar till lokaler på Malmskillnadsgatan
1961 Hillelskolan flyttar till lokaler på Östermalm
1961 Hillelskolan gästas av Israels utrikesminister Golda Meir
1961 Hillelskolan har för första gången en avgångsklass
1963 Lekskolan flyttar till samma lokaler på Östermalm
1973 Ansökan inlämnas till Skolöverstyrelsen om inrättande av ett judiskt högstadium
1974 Judiska lekskolan ändrar namn till Hillelgården
1974 Skoldirektören godkänner inrättandet av ett judiskt högstadium i Ahlströmska skolan med 17 elever
1990 Hillelskolan flyttar till nya lokaler
1990 Hillelnallarna, förskola för barn mellan 1-3 år, bildas
2005 Lokalerna i Judaicahusets plan 1 byggs om med en ny utegård och Hillelnallarna flyttar upp till övriga förskolan
2013 Skolan lämnar gamla skolhuset till evakueringslokaler tills nya huset står klart
2016 7 januari slår vi upp dörrarna till nya skolhuset och välkomnar våra förskolebarn och skolelever till en helt ny byggnad