Föreningen Hillel driver Hillelgårdens förskola och Hillelskolan med tillhörande fritidshem.
Fritidshemmet är öppet för eleverna i förskoleklass till och med årskurs 3.

Skolan har ca 250 inskrivna elever från förskoleklass till årskurs 6.
Förskolan har i dagsläget 125 barn fördelat på 8 avdelningar.

 

 

 

Instruktioner för hur ev synpunkter eller klagomål hanteras finns här