Judiska profilen

Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier.

Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Ämnena skall bidra till elevernas förmåga att skapa sig en egen judisk identitet.

Skolans atmosfär präglas av profilen som genomsyrar såväl vardag som helg.

Profilämnena skall även ge eleverna en ökad medvetenhet i sin dubbla kulturtillhörighet samt ge möjlighet till förankring i sin minoritetskultur i Sverige. Som minoritetsgrupp är det nödvändigt att skapa sig förståelse för sin tradition, sin kultur och sitt arv. Detta ger en god grund för att bemöta främlingsfientlighet och utvecklar elevernas känsla för tolerans i det svenska samhället.