Aktuellt och kalendarium

  • Lediga platser – Hillel har som målsättning att bereda alla sökande barn plats i skola och förskola. Eftersom barnkullarna på förskolan är större än en skolklass har vi sedan några år tillbaka parallellklasser i skolan. Det gör att det finns lediga platser i alla årskurser utom årskurs 2 och 4. Nya barn är varmt välkomna till Hillelskolan!
  • Vi är alltid intresserade av utbildade pedagoger, t ex förskollärare. Ta kontakt med personalansvarig på Hillel.
  • Senaste förvaltningsrådsmötet hölls i november 2016. Föräldrar i verksamheten kan rekvirera anteckningarna via mail info@hillel.nu
  • Vill du anmäla ditt barn till Hillelgårdens förskola? Det sker via Min barnomsorg (klicka här) och e-legitimation krävs. Vid frågor kontakta Stockholms Stad på telefonnummer 08/508 00 508. Glöm inte att prioritera Hillelgården som nummer ett. Våra antagningskriterier gäller som vanligt, dessa finns under fliken Förskolan. Detta system gäller ENDAST Hillelgården (förskolan) och INTE Hillelskolan.
  • Ta gärna del av Stockholms stads Enkät för grundskolan för att se kunskapsresultat, elevnöjdhet, andel behöriga lärare och mycket mer. De senaste enkäterna finns här .
  • Vi söker korttidsvikarier. Kan du hoppa in med kort varsel eller känner du någon som kan, kontakta personalansvarig på Hillel.
  • Alla våra barn och elever är försäkrade via Stockholms Stad, se försäkringsbrev Kollektivt olycksfall 2017 , Elevförsäkringsvillkor olycksfall 2015-07-01 , Försäkringsinformation Kollektiv olycksfallsförsäkring 20170101

 

Hillels vision lyder:

Varje barn som lämnar Hillel skall ha nått sin fulla kunskapspotential, vara en god medborgare och ha en trygg grund för att göra vidare val inom det judiska spektrat.